slider

Academy of Music

Institution

The Academy of Music of the University of Ljubljana is the only musical arts institute of higher education in Slovenia and an establishment of special national significance. It is the alma mater of many outstanding musicians, among them two honorary doctors of the University of Ljubljana, Irena Grafenauer and Igor Ozim. In 1975, the Academy of Music became a member of the University of Ljubljana. The number of students has been constantly increasing and currently stands at around 500.

Society of Slovene Composers

Institution

The Society of Slovene Composers (DSS) is a voluntary professional association of composers and musicologists. the Society started out by organising public performances, but in 1954 widened its field of activity by including a publishing section (Edicije DSS) and establishing contacts with other European publishing houses.

European String Teachers Association-branch Slovenia

Institution

ESTA - European String Teachers' Association je nevladna organizacija, ki združuje preko 5.000 godalnih pedagogov iz 29 držav Evrope in ostalih kontinentov. Slovensko društvo je bilo ustanovljeno 1998.

The Institute of Ethnomusicology (GNI)

Institution

Today the main activities of the GNI, besides its regular research work and the publication of results, include the publication of primary and secondary collections of folk songs, the systematic publication of folk dances, the completion, storage and publication on cassette and compact disc of its outstanding archive, monitoring contemporary activities relating to music and dance traditions, and professional intervention in those areas where folklorism draws on the heritage of song, music and dance.

The Institute of Musicology

Institution

The Institute of Musicology (formed in 1972 and founded as an autonomous unit in 1980) is the only independent research group in the field of musicology in Slovenia. The basic activity of the researchers is the study of the musical heritage of the geographical area of today's Republic of Slovenia from the Middle Ages to the 20th century. Within the scope of the series Monumenta artis musicae Sloveniae, the Institute of Musicology prepares and publishes musical works by the authors who have worked in the area of today's Slovenia during various historical periods.

The Republic of Slovenia Public Fund for Cultural Activities (JSKD)

Institution

The Republic of Slovenia Public Fund for Cultural Activities (JSKD) is a public body covering all areas of non-professional (amateur) culture and art for all generations: vocal and instrumental music, theatre and puppetry, folklore, film and video, literature, fine arts and dance.

Music Department at the Faculty of Education at the University of Maribor

Institution

Začetki Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru segajo v leto 1961 z ustanovitvijo Pedagoške Akademije. Umetniška dejavnost se na Pedagoški fakulteti tudi danes izvaja predvsem na dveh oddelkih – Oddelku za glasbo in Oddelku za likovno umetnost.

The Department of Musicology of the Faculty of Arts at the University of Ljubljana

Institution

The Department of Musicology is a unit of the Faculty of Arts of the University of Ljubljana. It offers undergraduate and postgraduate programmes and doctoral research in Musicology. The study programme wishes to give the future musicologist a broad insight into basic problems of musicology. The Department of musicology successfully runs several research projects and since 1965 publishes the main Slovenian scientific musicological journal Musicological Annual.

Slovenian Voice Teachers Association

Institution

Društvo slovenskih pevskih pedagogov je bilo ustanovljeno leta 2001 z namenom širjenja in razumevanja vseh vidikov pevske umetnosti, od poučevanja petja do nastopanja in koncertiranja. Aktivnosti DSPP so namenjene članom, ki jih zanima razsežnost človeškega glasu, se ukvarjajo s poučevanjem petja, delujejo kot učitelji glasbe, zborovodje, vzgojitelji, napovedovalci, logopedi, in vsem ostalim, ki jih zanima poznavanje človeškega glasu in umetnost petja.

Piano Teachers Association Slovenia

Institution

V Društvu klavirskih pedagogov Slovenije se s pedagoškimi, izobraževalnimi, umetniškimi, znanstvenimi in kooperativnimi cilji združujejo učitelji klavirja, orgel in čembala na vseh stopnjah in smereh izobraževanja, kot tudi poustvarjalci na teh področjih ter študentje, ki te instrumente že poučujejo. Osnovni cilji društva so spodbujanje razvoja slovenske klavirske pedagogike in poustvarjalnosti, ter njuna uveljavitev v svetu, izboljšanje strokovnega izobraževanja učiteljev klavirja, orgel in čembala ter s tem kakovosti poučevanja, kritično seznanjanje javnosti s tem področjem umetniške ustvarjalnosti ter dvig glasbene osveščenosti občinstva.